Marka tescil ile birlikte kazanılan, sahibine geniş yetkiler bahşeden ve sahibinin bu yetkileri herkese karşı ileri sürebildiği mutlak bir haktır. Bu hak münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin bu geniş ve nitelikle korumadan yararlanması ona bazı külfetler de getirmektedir. Bu külfetlerden en başta dikkat edilmesi gerekeni ise markayı kullanma külfetidir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9. Maddesi […]

Markalar aynı zamanda yurt dışında da tescillenebilirler. Firmaların sektörel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun pazarların tespit edilmesi ve yurt dışı marka tescil stratejilerinin geliştirilmesi konusunda Çetin Patent uzmanları ile birlikte hizmet sağlar.

Gerçek veya tüzel kişilerin bir marka vekili tayin etmeden marka tescil başvurusunda bulunmaları mümkündür. Ancak bir itiraz gelmesi durumunda, bu itirazların cevaplanması için hukuki gerekçeli itiraz dilekçesi yazılması gerekir. Fikri haklar hali hazırda teknik bir konu olduğu için başvuru sahipleri bu süreçte güçlük yaşayabilmektedirler. İtiraz dilekçelerinin hazırlanması konusunda Çetin Patent hukukçu marka uzmanları ile hizmet […]

Marka tescilinde avantajlı olarak başlamak esasen marka yaratım sürecinde bir uzmana danışmaktan geçer. Çetin Patent müşterilerine sektörel bazda çözümler sunar. Bu bakımdan marka yaratım süreci içerisinde iş birliği oluşturularak, marka tescil süreçlerine daha güvenle girmenizi sağlar.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak başvuru ile başlayan ve tescile kadar süren idari süreci uzmanlarımızla yönetir, mal ve hizmet sınıflarını düzenler, itiraz ve Kurum ile yapılacak yazışmaları titizlikle takip eder. Çalışma prensibi olarak şeffaflık esastır ve yapılan harcamalar titizlikle belgelendirilir.

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işareti ifade eder. Marka hakkını kazanabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmalıdır. Marka özel gayri maddi hak türlerinden biridir. İşletme ister küçük veya orta ölçekli olsun ister büyük ticari muamelelerde bulunsun marka farklı şekillerde kullanılabilir.

Markalar ister küçük veya orta ölçekli olsun ister büyük bir şirkete veya holdinge ait olsun, ilgili olduğu teşebbüs ile tüketici arasında bir köprü işlevi görür. Uygulamada tescili amaçlanan çoğu marka zaten hali hazırda kullanılan markalardır. Ancak markanın kullanılması konusunda da dikkat edilmesi gerekli hususlar bulunmaktadır. Öncelikle markaların tescili bakımından uluslararası Nice Anlaşmasına ülkemiz de taraftır. […]

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen, bir parasal değer ifade eden gayri maddi hak türlerinden biridir. Gayri maddi hak türleri bakımından da marka hakkı, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarım hakları gibi bir sınai haktır. Marka hakkı mutlak bir hak niteliğine haizdir ve sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yirmi üçüncü maddesine […]

Marka başvurusu başlıca olmak üzere, sınai mülkiyet haklarını tescil etmek sureti ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki korumadan faydalanacak kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu 3. maddesinde yapılan düzenleme ile belirlenmiştir. Bu belirlemede yerel kanunlar etkili olduğu gibi ülkemizin taraf olduğu Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri de etkili olmuştur. Bununla birlikte uluslararası hukuk bakımından […]

Marka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Buradaki işaret kavramı ise marka hukuku tarihinden bugüne geniş bir anlam kazanmış ve ileride de daha geniş bir kavram halini alacaktır. Marka olarak tescil edilebilecek işaret olarak seçilen şey; bir isim, soy isim, renk veya renk kombinasyonları, […]

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?