Marka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinin, bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Bu tanım kapsamındaki teşebbüs ibaresinden de anlaşılabileceği üzere, markaları ticari amaçla kullanmak şart değildir. Bir teşebbüs yardım amacıyla faaliyet gösterirken de kendisine bir marka yaratabilir ve bu markayı tescilleyerek semerelerinden faydalanabilir. Marka olarak tescillenebilecek işaretlere ise; sözcükler, […]

Tarım dahil olmak üzere kanuni sınırlamalar çerçevesinde teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartı ile patent belgesi verilir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere bir buluşa patent belgesi verilebilmesinin üç ön koşulu bulunmaktadır. Bunlar; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Yenilik koşulu, bir buluşun tüm Dünya’da toplumca ulaşılabilir kaynaklarda […]

Marka koruması sahibine münhasıran yetkiler veren mutlak bir haktır. Güçlü marka koruması ise tescil sonucunda elde edilir. Elbette ki tescilsiz markalar söz konusu olduğunda haksız rekabet koruması da gündeme gelebilecektir, ancak markanın tescilli olması, sahibine daha geniş imkanları kullanma yetkisi verir. Örneğin Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında düzenlenen markalara iltibas suçu, tescilli markalar için […]

Marka teşebbüsünüzün, işletmenizin yaptığınız faaliyet kapsamında ilgili tüketiciler nezdinde oluşan algısına hitap eder. Bir ürün veya hizmet satın alım sürecinde markanın birçok fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Örneğin garanti ve kalite fonksiyonu ile bir markaya ait belirli kalitedeki bir ürünü satın alan tüketici, daha sonra aynı ürünü satın almaya karar verirken marka sayesinde yine işletmenizin üretimi ürünlere […]

Endüstriyel Tasarım tescili; ürünlerin dış görünüşlerinin, estetik özelliklerinin koruma altına almayı amaçlar. Markalar kaliteli ürünleri kalitesiz ürünlerden ayırt ederken, tasarımlar ise kaliteli ürünlerin satışı sırasında tüketicinin kararını etkiler. Belli kalitedeki ürünleri almak isteyen tüketici artık o ürünün dış görünümü ile ilgilenecek ve kendisine hitap eden ürünü satın almaya yönelecektir. Böylelikle ürünlerin dış görünümü de piyasada […]

Bir buluş, yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması koşullarını yerine getirdiği takdirde faydalı model belgesi ile koruma altına alınabilir. Buluşlar esasen sınai mülkiyet haklarından patent ve faydalı model belgesine konu olabilirler. Faydalı modeller, patentlere oranla daha kolay şartları taşımaları halinde koruma elde ederler. Ancak bu koruma da patentlere sağlanan sürenin yarısı kadardır. Patentlere sağlanan koruma […]

Markalar, diğer sınai haklar gibi tescil edildikleri takdirde ülkesel bir korumaya hak kazanırlar. Bir başka anlatım ile her ülkenin yetkili-ulusal marka ve patent ofisi nezdinde kazanılan marka tescili, hak sahibine bulunduğu ülke sınırları içerisinde koruma sağlar. Markanın uluslararası koruma elde etmesi üç şekilde mümkündür; Her ülkenin yetkili marka patent ofisinde ayrı ayrı başvuruda bulunmak, Bölgesel […]

1-SMK mad 7- (1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. SMK nun marka sahibine sağladığı marka koruması tescil yoluyla elde edilir ve marka hakkından doğan hakların kullanımı münhasıran marka sahibine aittir. Türk Marka Hukukunda tescil sisteminde “marka tescilinde öncelik ve teklik” ilkesi geçerlidir. Bu ilke tescilli bir markanın varlığı halinde aynı ve […]

A-GÖREV Görev hususu kamu düzeninden olup, yargılamanın her aşamasında dikkate alınmak zorundadır.        1- Hukuk Davalarında -Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi görevlidir.  Uyuşmazlığın karma karakterli olduğu hallerde, diğer değimle yanların sınai mülkiyet haklarının ihlalinin söz konusu olması, savunma ve iddia arasında tescilli sınai hakların da bulunması durumunda Görevli Hakeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk […]

Markayı ilk kez aktif ve sürekli kullanan kişilerin sahip oldukları markayı tescil ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka sahibinin markasını tescil ettirmesi durumunda (SMK Mad 7/1 Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir, hükmüne istinaden) güçlü bir korumaya sahip olacaktır. Ancak tescil ettirmemesi halinde ise marka korumasız kalmayacak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre korumaya sahip […]

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?