ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım; ürünün bir kısmında veya tamamında bulunan süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir başka kısa anlatımla ürünün dış görünümündeki yenilik karakterini taşıyan estetik görünüme Sınai Mülkiyet Kanunu tarafından koruma bahşedilmiştir. Bu koruma sahibine dış görünümde tekel hakkı sağlar.

Tasarımların kanunen korunması için başarılı bir idari süreci tamamlayıp tescil edilmeleri gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun akabinde sürecin takibi, gerekirse kurum veya üçüncü kişi görüşlerine karşı itirazların yapılması tescil sürecinde ortaya çıkabilen teknik konulardır. Başarılı bir idari sürecin ardından tasarım tescil edilir.

Tasarımlar beş yıl süre ile korunur ve toplamda beş kere yenilenebilir. Korumanın sürdürülebilmesi için yıllık ücretlerin ödeme dönemleri takip edilmeli ve düzenli yıllık ödemeler yapılmalıdır.

AR-GE faaliyetleri kapsamında yaratılan istihdamlara ilişkin olarak işçilerin sözleşmeleri alanında uzman kişilerce düzenlenmelidir.

Tasarım hakkına tecavüz durumunda;

  • Tecavüzün tespiti
  • Tecavüzün men’i
  • Tecavüzün ref’i
  • Maddi tazminat
  • Manevi Tazminat
  • İtibar Tazminatı

talepleri ile hukuki yola başvurulmalıdır.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?