NEDEN ÇETİN PATENT?

Çetin Patent, marka oluşturma sürecinden başlayarak markanın tescil süreçleri, hukuki işlemler ve marka hakkının korunması için hukuki süreçler olacak şekilde marka hakkına ilişkin tüm süreçlerde hizmet verir.

MARKA İLE İLİŞKİN HİZMETLER

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işareti ifade eder. Marka hakkını kazanabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmalıdır.

Marka özel gayri maddi hak türlerinden biridir. İşletme ister küçük veya orta ölçekli olsun ister büyük ticari muamelelerde bulunsun marka farklı şekillerde kullanılabilir.

MARKA GÖZLEMLEME

Markamızı tescilledikten sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası veri tabanlarında markamızın güvenliğini sağlamak, hem olası dava masraflarının önüne geçilmesi bakımından hem de zaman bakımından avantaj sağlar. Sanılanın aksine bu veri tabanlarını kullanmak da teknik nitelikte bir iştir. Bu ayrıcalıklı hizmet ile markanıza benzer nitelikte olan başvuruları rutin kontroller neticesinde tespit edecek ve sorunu kaynağında çözeceksiniz.

MARKA STRATEJİLERİ OLUŞTURMA

Marka olacak işaretlerin belirlenmesi, görsel unsurlarının hazırlanması, marka büyüme stratejileri ve alt marka stratejileri gibi şirketlerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda danışmanlık hizmetimiz ile bir markadan maksimum faydayı sağlayacaksınız.

HUKUKİ SÜREÇLER

Fiziki veya sanal ortamda marka taklidi veya korsan kullanımlara karşın marka hakkınızın korunmasına ilişkin tedbirleri ivedilikle almak gereklidir. Çetin Patent hukuki süreçleri başlatır ve titizlikle takip eder.

Bununla birlikte marka ihtiyaçlarına göre tanınmışlık başvurusu ve markanın hukuki işlemlere konu olması durumunda da Çetin Patent yanınızdadır.

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Markanın konusunu oluşturduğu özellikle lisans, devir, franchise know-how sözleşmeleri, tarafların müzakereleri ile şekillenerek imzalanır. Bu süreçlerin uzman kişilerce yönetilmesi, tarafların ihtiyaçlarını ve isteklerinin karşılanması ile uzlaşma noktasının belirlenmesi açısından önemlidir. Çetin Patent tarafların katılacağı sözleşme müzakerelerini yürütür, her iki tarafın menfaatini koruyacak biçimde win-win sözleşmeler hazırlamayı amaç edinir.

PATENT VE FAYDALI MODELE İLİŞKİN HİZMETLER

Patent; tekniğin bilinden durumunu aşan, sanayiye uygulanabilen ve yeni olan buluşlara ilişkin buluş sahibine verilen bir tekel hakkıdır. Bu tekel hakkı sayesinde buluş sahibi, buluşunun semerelerinden yirmi yıllığına yararlanma hakkını elde eder. Buluşçu bu hakkını kendisi kullanabileceği gibi bir başkasına devir veya lisans gibi hukuki işlemlerle buluşunu kullandırarak ekonomik yarar elde edebilir.

Faydalı modeller ise yeni olan ve sanayiye uygulanabilen pratik buluşlara verilen, buluşçuya patentlere nazaran on yıllık bir koruma ile daha az süreyle koruma sağlayan bir belgedir.

Patent ve Faydalı Model süreçleri, titizlikle hazırlanan dokümanlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmak sureti ile başlar. Ancak Kurum nezdinde sürecin yönetilmesi de buluş sahibinin vakıf olmayabileceği teknik ve hukuki bilgiler gerektirmektedir.

PATENT VE FM SÜRECİ TAKİBİNDE ÇETİN PATENT

Çetin Patent olarak müşterilerimizin buluşlarını tam şekilde ifade etmesini sağlar, patent ve faydalı model başvurularındaki dokümanları hukuki gerekliliklerini denetleyerek titizlikle hazırlarız. Çetin Patent bu süreçte esasen GİZLİLİĞE önem verir. Buluş sahibi ile bire bir irtibatta olarak işlemleri yürütür ve şeffaflık ilkesini benimseriz.

BULUŞ DANIŞMANLIĞI

Buluşlar uzun süreli zihni faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkarlar. Ülkemizdeki yıllık patent başvurusu sayıları ile gelişmiş ülkelerdeki günlük patent başvurusu sayısı ile yakın durumda. Peki yurt dışındaki gelişmiş ülkelerde ve şirketlerde patent sayıları nasıl bu kadar fazla olabiliyor?

Çetin Patent’in buluş danışmanlığı hizmeti ile fikir üretmek, yenilikçi yatırımlara harcanan milyonlarca kaynağın daha iyi yönetilmesini sağlamak mümkün. Bu ayrıcalıklı hizmet ile ister start-up ister büyük holdingler olsun, danışmanlığını yaptığımız şirketlerin patent sayılarını arttırmayı hedefleriz. Amacımız doğrultusunda gerekli dokümantasyon sağlar ve iş ortaklarımız ile birlikte ilgili birimler ile eğitim programları gerçekleştiririz.

PATENT VE FM KURUM YAZIŞMALARININ TAKİBİ

Kurum yazışmalarında düzenlenen araştırma raporu, inceleme raporu gibi teknik raporlar yine sınai mülkiyet hukukuna özgü teknik terimler içerir. Çetin Patent buluş sahipleri ve hak sahipleri ile GİZLİLİK ilkesine bağlı kalarak yazışma süreçlerinizi yönetir.

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI

Buluşlarınızın yalnızca Türkiye’de değil, firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası alanda da tescilini sağlarız. Patentle veya faydalı modelle korunan ürüne ilişkin potansiyel pazarları tespit eder ve bu doğrultuda uluslararası tescil yöntemleri ile patent ve faydalı modelle korunan buluşlarınızı Dünya’ya taşırız.

İHLAL DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇLER

Patentlerin ihlali durumunda ulusal ve uluslararası olacak şekilde hukuki süreçlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir. Çetin Patent uluslararası alanda çözüm ortakları ve irtibat büroları ile, ulusal bazda ise hukukçu kadrosu ile gerekli süreçleri başlatır ve ihlallere müdahale eder.

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Patent veya Faydalı Model belgesi ile korumaya alınan hakkın başka kişilere tamamen veya kısmen devri, sınai hakları bakımından oldukça özellik arz eden bir sözleşme türüdür. Çetin Patent bu sözleşmeleri Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO’NUN) belirlediği kriterleri baz alarak hazırlar.

Sözleşmenin her iki tarafının da menfaatini sağlar ve WİN-WİN prensibi ile sözleşme süreçlerini yönetiriz.

TASARIM TESCİLİNE İLİŞKİN HİZMETLER

Bir ürünün dış görünümü de Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirlenen kriterleri karşılaması durumunda tescil ile birlikte koruma altına alınabilir. Bir ürünün hangi unsurları endüstriyel tasarım tescili ile korunabilecektir? Ürünün her unsuru için yapılan ancak kanuni kriterlere takılan başvurular vakit ve para kaybına sebep olacaktır.

TASARIM TESCİL SÜRECİNDE ÇETİN PATENT

Çetin Patent, tasarım tescil başvurusu ile başlayan ve tescil ile sona eren sürecin tamamında müşterilerine hizmet sunar. Bu hizmet ile birlikte doğru stratejiler belirlenerek gerçekten tescil ile koruma altına alınabilecek tasarımlara ilişkin başvurular yapılır ve hem zamandan hem de parasal kaynaktan tasarruf sağlanır.

TASARIM GÖZLEMİ

Tescilli tasarımlara ilişkin olarak benzer mahiyette yapılacak başvurular ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak itirazlar ile birlikte sorunu kaynağında çözüyoruz. Bu şekilde müşterilerimizin olası dava masraflarından kaçınması veya dava yoluna gidilse dahi sürece hazır bir şekilde başlaması amaçlanmaktadır.

TASARIM İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN TANZİMİ

Tasarım tescil sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu veya üçüncü kişilerin itirazlarının veya karşı görüşlerinin cevaplanması ile üçüncü kişilerin tasarımlarına ilişkin itiraz dilekçeleri tanzim edilmesi hukuki – teknik bir iştir. Bu süreçlere ilişkin olarak, bireysel olarak başvuruda bulunmuş olsalar dahi müşterilerimizin yazışmalarını ve itirazlarının yönetimini gerçekleştiriyoruz.

İHLAL DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇLER

Tasarımların ihlal edilmesi kimi zaman Türk Patent ve Marka Kurumu’na sirayet etmeden üçüncü kişilerin kişisel eylemleri ile gerçekleşebilmektedir. Keza Kurum nezdinde yapılan inceleme neticesinde alınan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumu Kararlarına karşı dava yolu ile Ankara Fikri Sınai Haklar Mahkemelerinde iptal talep edilebilmektedir. Fikri ve sınai haklara ilişkin davalar da uzmanlık gerektirir. Çetin Patent olarak yalnızca fikri ve sınai haklarınızın tescilini yapmıyor, hukuki çözümler de sunuyoruz.

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Konusunu tasarım haklarının oluşturduğu sözleşmeleri, taraflar ile birlikte müzakere süreçlerini yönetip, her iki tarafın menfaatine göre yönlendirerek neticeye bağlıyoruz. Bu şekilde kurulan sağlam sözleşme ilişkileri ile WİN-WİN durumlar edinmeyi amaçlıyoruz.

ESER NİTELİĞİNDEKİ HAKLARIN BANDROL SİSTEMİ İLE TESCİL SÜREÇLERİ

Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde tescil veya yaratım ile birlikte hak kazanılır. Sınai haklar bakımından tescil ilkesi benimsenmiştir ve nitelikli koruma için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil belgesi aranır. Ancak eser niteliğindeki yaratımlarda bu durum şart değildir.

Her ne kadar hukuki gereklilik arz etmese de eserlerin de bandrol uygulaması ile koruma altına alınması hem ispat açısından kolaylık sağlar hem de bandrollü ürünlerin ihlali özel suç olarak düzenlenmiş bulunduğundan caydırıcı bir etki yaratır.

Çetin Patent aynı zamanda eserlerin de yetkili makamlar nezdinde tescil ve takip işlerini yürütür.

SEKTÖREL BAZDA FİKRİ MÜLKİYET STRATEJİLERİ OLUŞTURMA VE FİKRİ HAKLARIN YÖNETİMİ

Fikri mülkiyet haklarını üretmek ve akabinde tescillemek bu hakları somutlaştırma sürecidir. Peki bu ürünler ne şekilde ve nasıl kullanılmalıdır?

Fikri mülkiyet yönetimi ile şirket stratejilerinizi yönetiyor ve sektörel bazda belirleyeceğimiz fikri mülkiyet yaklaşımları ile ürün ve hizmetlerinizden maksimum koruma ve fayda elde etmenizi amaçlıyoruz. Fikri hakların ticarileştirilmesi, değerlenmesi, teşvik ve destekler başlıca olmak üzere projelendirme çalışmaları ile soyutu somuta çeviriyoruz.

FİKRİ HAKLAR KAPSAMINDA ŞİRKET PERSONEL EĞİTİMLERİ

Fikri mülkiyet hakları ülkemizde yeni yeni önemi kavranmaya başlamış haklardan olsa da toplumsal farkındalık noktasında kimi zaman eksik kalabiliyoruz. Çetin Patent olarak firmanıza eğitimler düzenleyerek sizi fikri mülkiyet hakları ile tanıştırıyoruz. Eğitimlerimizi ile fikri hakların ne olduğunu ve bu haklar ile birlikte neler yapabileceğiniz noktasında sizi ve şirketinizi bilinçlendiriyoruz.

YERLİ ÜRÜN TESPİTİ

Türkiye sınırları içerisinde üretimi yapılabilecek ürün ve teknolojiler konusunda alternatif yerli ve milli ürün ve teknolojiler üretmenizi sağlıyor, şirketinize ek kazanç sağlıyoruz. Bu kapsamda AR-GE çalışmalarınızı destekliyor ve düzenlediğimiz eğitimler ile AR-GE birimlerinden maksimum fayda sağlamanızı amaçlıyoruz.

YENİ ÜRÜN OLUŞTURMA – YURT İÇİ YURT DIŞI SATIŞLAR BAKIMINDAN HUKUKİ UYGULANABİLİRLİK DENETİMİ

Tespit edeceğimiz ürünler, teknolojiler ve personel eğitimleri ile birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda da yeni kanalların açılması ile şirketinize ek kazanç sağlıyoruz. Sağlanan kazançların fikri haklar bakımından ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği noktasında şirketiniz menfaatleri doğrultusunda raporlamalar sunuyoruz. Trend teknolojilerin neler olduğu, yeni teknolojik eğilimler ile birlikte firmanızın AR-GE departmanı ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz GİZLİLİK esaslı çalışmalar ile şirketinizi büyütüyoruz.

RAKİP ŞİRKET ANALİZLERİ

Yurt içi ve yurt dışı pazarda potansiyel rakiplerinizi izliyor ve tescille korunan fikri haklar yönünden raporlamasını sunuyoruz. Özellikle yurt dışı pazarları konusunda örnek şirket modelleme üzerinde de sunduğumuz raporlar neticesinde şirketinizin fikri mülkiyet faaliyetlerini şekillendiriyoruz.

AR-GE BİRİMLERİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİMLERİ

AR-GE faaliyetleri için her yıl milyonlarca dolar kaynak ayrılmaktadır. AR-GE süreçleri ise fikri mülkiyet hakları ve yönetimi ile doğrudan iç içe geçmesi gereken süreçlerdir. AR-GE birimlerine sağladığımız danışmanlık ve sunacağımız verimlilik eğitimleri kapsamında, hem kaynaklarınızdan tasarruf edip gerçekten yeni bir ürün veya teknoloji elde edeceksiniz. Bu kapsamlı hizmet ile birlikte yalnızca patent değil, tüm fikri haklarınızı sayısal olarak belirgin şekilde arttırmayı hedefliyoruz.

Ürün ve teknolojilerin projeye dönüşmesi, KOSGEB teşvikleri ve benzer teşvik ve vergi muafiyetlerinden faydalanmanızı sağlıyor, belirleyeceğimiz politikalar ile AR-GE ürünlerini somutlaştırıyor, katma değer yaratıyoruz.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?