MARKA İLE İLİŞKİN HİZMETLER

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işareti ifade eder. Marka hakkını kazanabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmalıdır.

Marka özel gayri maddi hak türlerinden biridir. İşletme ister küçük veya orta ölçekli olsun ister büyük ticari muamelelerde bulunsun marka farklı şekillerde kullanılabilir.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?