MARKA TESCİLİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Marka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinin, bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Bu tanım kapsamındaki teşebbüs ibaresinden de anlaşılabileceği üzere, markaları ticari amaçla kullanmak şart değildir. Bir teşebbüs yardım amacıyla faaliyet gösterirken de kendisine bir marka yaratabilir ve bu markayı tescilleyerek semerelerinden faydalanabilir.

Marka olarak tescillenebilecek işaretlere ise; sözcükler, sloganlar, isim-soy isim markaları, renk veya renk kombinasyonları, üç boyutlu şekiller, hareket markaları, ses markaları gibi örnekler verilebilir. Burada önemli olan kriter marka olarak tescili istenen işaretin marka sahibine sağlanan korumayı açık bir şekilde ortaya koyabilmesidir. Bu koşulu sağlayan her türlü işaret marka olarak tescil edilebilecektir.

Marka olarak bir işaret seçilirken kullanılacağı mal ve/veya hizmet sınıfına göre dikkatlice bir tercih yapılmalıdır. Çünkü marka tescil sisteminde ülkemizin de taraf olduğu Nice Anlaşması uyarınca belirlenen mal ve/veya hizmet sınıfları belirlenecek ve başvuru yapılırken Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilecektir. Bir işaret mal ve/veya hizmet sınıfına ne kadar yakınlaşır ise ayır ediciliği o derece zedelenecektir. Bir başka ifade ile mal ve/veya hizmet sınıfı ile işaretin alakası ne kadar az olur ise yatırımlar neticesinde o işaret daha rahat ayırt edici hale gelecektir. Bu durumda mutlak ret nedenleri kapsamında tescili amaçlanan mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından nitelendirici ise mutlak ret nedenleri sebebiyle marka başvurusu reddedilecektir.

Bununla birlikte tescil edildiği mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılmayan marka, iptal yaptırımına tabi tutulacak, bu markalara dayanılarak yapılan itirazlarda da kullanım ispati savunmalarına karşı belge sunulamayacaktır.

Marka başvurusunda şekli şartlara uyularak başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde marka başvurusu henüz şekli inceleme aşamasında noksanlık sebebi ile ret yaptırımı tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecektir. Bu bakımdan başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin gerekli bilgileri ile başvuru yapması önemlidir.

Ülkemizde marka tescili için tek yetkili kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka başvurusu TPMK nezdinde idari prosedürü sürecinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki kriterleri karşılar, mutlak veya nispi ret nedenlerine takılmadan süreci tamamlar ise tescil ile sonuçlanır.

Marka tescil sürecine başlamadan önce yenilik araştırması yapılmalıdır. Yenilik araştırması neticesinde ortaya çıkan sonuçların kesinlik arz etmediği de unutulmamalıdır. Bir marka benzerlik araştırmasına dahil edildiğinde global – bütünsel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla salt kavramsal benzerliklerin bulunması, markaların sesteş olması gibi unsurlar ile markaların benzer olduğu sonucuna doğrudan varılmamalıdır.

Bu kapsamda başvuru sürecinde şekli şartlar yerine getirilmeli, akabinde yayına çıkan markaya ilişkin itiraz süreci de titizlikle takip edilmelidir.

Marka olarak başvurusu amaçlanan işaret bir logo içerebileceği gibi yalnızca kelime, söz öbeği tercih edilerek de başvuru yapılabilir ve logosal unsurlar daha sonradan yeni bir başvuru ile tescil edilebilir.

Marka başvurusu süreci başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi düzenlenir. Markalar başvuru tarihinden itibaren korunur ve bu koruma 10 yıldır. 10 yıllık sürenin sonunda yenileme yolu ile bu süre sınırsız şekilde uzatılabilir.

Markaların tescili zorunlu değildir. Ancak tescilli bir marka, tescilsiz bir markaya nazaran daha kapsamlı bir korumaya sahip olacaktır. Bir başka ifade ile tescilsiz markalar, tescilli markalara nazaran daha savunmasız konumdadır. Markayı ihlal eden kimselere karşı daha ağır cezai hükümlerden faydalanmak ve kapsamlı tazminat talepleri öne sürebilmek adına marka tescili önemlidir. Markanın sahip olduğu ekonomik değerlerden faydalanmak için de marka tescili önem arz etmektedir.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?